Not seeing a Vrátiť sa hore? Go to our FAQ page for more info.
  • Tartaros
  • Tartaros
  • Tartaros
  • Tartaros
  • Tartaros

Podrobné informácie

Podrobné informácie

WotLK dungeony: 16 z 16
WotLK raidy: 9 z 9
TBC dungeony: 16 z 16
TBC raidy: 6 z 9
Vanilla dungeony: 17 z 19
Vanilla raidy: 0 z 5

 Každá inštancia v hre je otvorená a dostupná. Presný zoznam a ich súčasný stav je nižšie.

WotLK dungeony:

Halls of Reflection - Prepísané a plne funkčné
Pit of Saron - Prepísané a plne funkčné
The Forge of Souls - Prepísané a plne funkčné
Trial of the Champion - Prepísané a plne funkčné
The Culling of Stratholme - Prepísané a plne funkčné
Utgarde Pinnacle - Prepísané a plne funkčné
Halls of Lightning - Prepísané a plne funkčné
The Oculus - Prepísané a plne funkčné
Halls of Stone - Prepísané a plne funkčné
Gundrak - Prepísané a plne funkčné
Violet Hold - Prepísané a plne funkčné
Drak'Tharon Keep - Prepísané a plne funkčné
Ahn'kahet: The Old Kingdom - Prepísané a plne funkčné
Azjol-Nerub - Prepísané a plne funkčné
The Nexus - Prepísané a plne funkčné
Utgarde Keep - Prepísané a plne funkčné

WotLK raidy:


The Ruby Sanctum - Prepísané a plne funkčné
Icecrown Citadel - Prepísané a plne funkčné
Onyxia's Lair - Prepísané a plne funkčné
Trial of the Crusader - Prepísané a plne funkčné
Ulduar - Prepísané a plne funkčné
The Eye of Eternity - Prepísané a plne funkčné
Vault of Archavon - Prepísané a plne funkčné
The Obsidian Sanctum - Prepísané a plne funkčné
Naxxramas - Prepísané a plne funkčné

TBC dungeony:


Magisters' Terrace - Prepísané a plne funkčné
The Black Morass - Prepísané a plne funkčné
The Arcatraz - Prepísané a plne funkčné
The Botanica - Prepísané a plne funkčné
The Mechanar - Prepísané a plne funkčné
Old Hillsbrad Foothills - Prepísané a plne funkčné
Shadow Labyrinth - Prepísané a plne funkčné
The Shattered Halls - Prepísané a plne funkčné
The Steamvault - Prepísané a plne funkčné
Sethekk Halls - Prepísané a plne funkčné
Auchenai Crypts - Prepísané a plne funkčné
Mana-Tombs - Prepísané a plne funkčné
The Underbog - Prepísané a plne funkčné
The Slave Pens - Prepísané a plne funkčné
The Blood Furnace - Prepísané a plne funkčné
Hellfire Ramparts - Prepísané a plne funkčné

TBC raidy:


Sunwell Plateau - Prepísané a plne funkčné
Black Temple - Prepísané a plne funkčné
The Battle for Mount Hyjal - Funkčné
Tempest Keep: The Eye - Prepísané a plne funkčné
Serpentshrine Cavern - Prepísané a plne funkčné
Magtheridon's Lair - Prepísané a plne funkčné
Gruul's Lair - Prepísané a plne funkčné
Zul'Aman - Funkčné
Karazhan - Funkčné

Vanilla dungeony:

Scholomance - Prepísané a plne funkčné
Stratholme - Prepísané a plne funkčné
Dire Maul - Prepísané a plne funkčné
Blackrock Spire - Funkčné
Blackrock Depths - Funkčné
Temple of Atal'Hakkar - Prepísané a plne funkčné
Maraudon - Prepísané a plne funkčné
Zul'Farrak - Prepísané a plne funkčné
Uldaman - Prepísané a plne funkčné
Razorfen Downs - Prepísané a plne funkčné
The Scarlet Monastery - Prepísané a plne funkčné
Razorfen Kraul - Prepísané a plne funkčné
Gnomeregan - Prepísané a plne funkčné
The Stockade - Prepísané a plne funkčné
Blackfathom Deeps - Prepísané a plne funkčné
Shadowfang Keep - Prepísané a plne funkčné
The Deadmines - Prepísané a plne funkčné
Wailing Caverns - Prepísané a plne funkčné
Ragefire Chasm - Prepísané a plne funkčné

Vanilla raidy:


Temple of Ahn'Qiraj - Funkčné
Ruins of Ahn'Qiraj - Funkčné
Blackwing Lair - Funkčné
Molten Core - Funkčné
Zul'Gurub - Funkčné

 

Plne funkčné Eventy

Lunar Festival

Love is in the Air

Noblegarden

Children's Week

Midsummer Fire Festival

Brewfest

Hallow's End

Day of the Dead

Pilgrim's Bounty

Feast of Winter Veil

 
Nižšie sú opravené tiež:

Gurubashi Arena event

Stranglethorn Fishing Extravaganza

Kalu'ak Fishing Derby

Elemental Invasions from Vanilla

Raid Browser

Možnosť nájsť hráčov do Raidov. Raid Browser je k dispozícii po zadaní /rb alebo v kategórii Social (O) -> Raid Tab -> Raid Browser. Nemúsite spamovať v hre že hľadáte skupinu do raidu. Odporúčame používať RAID Browser. Týmto spôsobom každý ľahšie nájde skupinu. Raid Browser pracuje bez AddOnu, ale predvolené rozhranie nezobrazí všetky tieto dáta. Odporúčame použiť addon. Klikni sem pre stiahnutie addonu pre Raid Browser. Pár fotiek nájdeš tu ako to vyzerá KLIK

Arena Spectator

Arena Spectator môže byť použitý k sledovaniu arien. Sledujete hráčov ako bojujú v aréne.

Odporúčame použiť na to Addon aby sa prešlo nejakým problémomKLIK

Ak chcete opustiť arénu, než to skončí, zadajte: /g .sp leave

Wintergrasp

Je plne funkčný a prepísaný.

Wintergrasp.BattleTimer = 30

Wintergrasp.PlayerMinLvl = 77

Wintergrasp.PlayerMin = 20

Wintergrasp.PlayerMax = 120

Dungeon Finder

Plne funkčný a optimalizovaný.

Pathfinding

NPC nechodia cez stromy, brány, ploty a iné. Plne funkčné. Vysvetlenie na obrázku.

Rate

Rate.Drop.Item.Poor = 3
Rate.Drop.Item.Normal = 2
Rate.Drop.Item.Uncommon = 2
Rate.Drop.Item.Rare = 2
Rate.Drop.Item.Epic = 2
Rate.Drop.Item.Legendary = 1
Rate.Drop.Item.Artifact = 1
Rate.Drop.Item.Referenced = 1
Rate.Drop.Money = 2

Rate.XP.Kill = 3
Rate.XP.Quest = 4
Rate.XP.Explore = 4

Rate.Honor = 1

SkillGain.Crafting = 2
SkillGain.Defense = 2

SkillGain.Weapon = 2
SkillGain.Gathering = 2

Dostupné príkazy pre hráčov

 

.account (Vypíše váš aktuálny GM level)

.dismount (Vysadí z mounta)

.spect spectate meno hraca (Sledujete hru v aréne)

.spect leave (Opustíte sledovanú arénu)

.server info (Vypíše informácie o serveri)

 

Horda/Alliancia

Pre menší počet hráčov, je server nastavený, aby hráči z Hordy a Alliancií mohli medzi sebou komunikovať, dávať trade, chodiť/dungy/raidy, posielať si poštu, a iné. Nastavenia si môžete pozrieť nižšie.

TalentsInspecting = 1

AllowTwoSide.Trade = 1

AllowTwoSide.AddFriend = 1

AllowTwoSide.WhoList = 1

AllowTwoSide.Interaction.Mail = 1

AllowTwoSide.Interaction.Auction = 1

AllowTwoSide.Interaction.Guild = 0

AllowTwoSide.Interaction.Group = 1

AllowTwoSide.Interaction.Channel = 1

AllowTwoSide.Interaction.Chat = 1

AllowTwoSide.Interaction.Calendar = 1

AllowTwoSide.Accounts = 1

Pár slov na koniec

Znie to príliš dobre, aby to bola pravda? Vyskúšajte to sami ;) 

Nie je tu samozrejme všetko vypísané čo je funkčné ako spelly, transportný systém, questy atď. Musíte sa presvedčiť sami.

S vášňou a obetavosťou, sme robili toľko, koľko sme mohli v najvyššej možnej kvalite. Neexistujú žiadne sľuby. Ak hľadáte kvalitný a hlavne plne funkčný Wrath of the Lich King server, ste na správnom mieste.

Pár fotiek :) KLIK


World Of Warcraft, WoW Hand Armor