Not seeing a Vrátiť sa hore? Go to our FAQ page for more info.
  • Tartaros
  • Tartaros
  • Tartaros
  • Tartaros
  • Tartaros

Pravidlá servera Tartaros

Pravidla servera

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Hráč je povinný dbať na pravidlá serveru a zákonmi Slovenskej republiky a krajiny, v ktorej sídli.
1.2 Ak dôjde k výpadku servera, hráč nemá právo žiadať náhradu za spôsobenú škodu.
1.3 Administrátor servera Tartaros si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel servera, hráči o tejto skutočnosti budú však informovaní prostredníctvom novinky na webe.2 Account (Herný účet)

2.0 Hráč je povinný chrániť si účet dostatočne silným heslom, ktoré zabráni neoprávnenému vniknutiu iného hráča. Heslo neoznamuje žiadnej osobe (ani členom GM tímu).
2.1 Hráči majú zakázané vymieňať, predávať účet.3 Postavy, Guildy

3.1 Vulgárne pomenované guildy je zakazané.
3.2 Pomenovanie postavy propagujúce akékoľvek hnutie smerujúce k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd bude hráčovi postava premenovaná.
3.3 Postavy, ktoré sú umiestnené na účte, ktorý bol pernamentne zabanovaný môžu byť vymazané.
3.4 Vulgárne pomenované guildy budú bezmilostne zmazané.4 GM, Hráči

4.1 Hráč je povinný rešpektovať rozhodnutie GM a riadiť sa jeho nariadeniami.
4.2 Hráčovi je zakázané po GM a ostatných členoch tímu požadovať GM level,Goldy, či akékoľvek ďalšie zvýhodnenia.
4.3 Hráč v žiadnom prípade nenadáva ani slovne nenapáda členov GM Tímu.
4.4 Zákaz vydávania sa za príslušníka GM Tímu.
4.5 Hráč je povinný nahlásiť hráča, ktorý porušuje pravidlá serveru.

4.6 Prísne zakazané je používať HACKY trestá sa perma banom!5 Komunikačné kanály, eventy

5.1 Hráč je povinný dbať na slušné chovanie a do komunikačných kanálov (world atp.) sa vyjadruje slušne.
5.2 Je zakázané propagovať hnutia smerujúce k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd. Je zakázané používať texty s rasovým podtextom a texty urážajúce národnostné menšiny.
5.3 Hráč dbá pokynom vedúceho eventu, rešpektuje jeho požiadavky.7 Chyba hry

7.1 Ak najde hráč chybu hry (ďalej len bug) je povinný ho nahlásiť príslušnému GM.
7.2 Hráč, využívajúci chybu hry pre svoj prospech, alebo na napadnutie iného hráča je bezpodmienečne pernamentne zabanovaný. Hráč, ktorý navádza (aj oznamuje ostatným hráčom) na využitie bugu bude rovnako potrestaný, ako hráč čo bug využil! Unban môže povoliť len administrátor.
7.3 Hráč, ktorý nájde bug, môže byť odmenený.8 Práva hráčov

8.1 Hráč má právo využívať funkcie servera, hrať na ňom, komunikovať, vyjadrovať svoje názory ak dbá na znenie pravidiel.
8.2 Hráč má právo na informácie týkajúce sa herného systému (eventy etc.).
8.3 Hráč má právo sa odvolať proti trestu (ban / mute) na fóre v príslušnej sekcii.
8.4 Hráč má právo žalovať druhého hráča (žiadosť o ban / mute) na fóre v príslušnej sekcii.9 Právomoci vedenia

9.1 GM má právo udeliť ban / mute za porušenie pravidiel. Musí byť uvedený dôvod banu. Ak nie je tak, hráč má právo okamžite informovať Admina o vyriešenie.
9.2 Administrátor má právo udeliť akýkoľvek trest bez udania dôvodu. Proti rozhodnutiu administrátora sa nie je možné odvolať na fóre serveru (žiadosť môže byť prečítaná, ale bez výsledku).


World Of Warcraft, WoW Hand Armor